https://ufa-m.ru/graver/klishe-tisneniya-iz-akrila.html

Клише из акрила для тиснения по коже.